VI

Translate:

Ưu đãi gửi hàng giá rẻ từ Mỹ về Việt Nam

Gửi trên 50lbs

$1.89/lbs

Gửi trên 30lbs

$1.95/lbs

Gửi dưới 29lbs

$1.98/lbs

Ngoại thành (Q12, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Q9)

+$0.5/lbs

Hà Nội vs đi tỉnh

+$1/lbs